Undvika gifter

Det finns några saker man bär tänka på när det kommer till leksaker man köper åt sina barn för att undvika farliga kemikalier. Att köpa begagnat och second hand är något vi gör mer och mer och det i sig är bra då att återanvänder gamla saker istället för att alltid köpa nyproducerade men här bör man se upp lite.

Speciellt när när det kommer till begagnade plastleksaker för i dessa kan det finnas ftalater som i dagsläget inte är tillåtna och det av en anledning. Ett annat råd är att lukta på sina plastleksaker om de luktar starkt av plast finns det en ganska stor risk att de innehåller ftalater. I dagens leksaksbutiker finns det alternativ till plast och det experimenteras med t.ex majs och bambu. Söker man produkter online finns det många alternativ som marknadsför just giftfria och ekologiska produkter.

Tuschpennor kan också innehålla många ämnen som inte är bra för människor. Ibland kan de innehålla bensen eller zylen. Bensen vet vi är cancerframkallande och kan ge skador på arvsmassan och zylen kan vara farligt vid inandning och hudkontakt. Även lim kan innehålla ämnen som bör undvikas och här kan man kolla så att produkten inte innehåller toluen som klassas som hälsoskadligt. Parfymerade produkter ska också undvikas så långt som det är möjligt de kan vara hormonstörande, cancer- och allergiframkallande och ofta tillsätts de för att dölja stark plastlukt vilket indikerar att plasten innehåller ftalater.

Lite andra saker man kan tänka på är att tvätta kläder och gosedjur innan barnet får använda dessa. Alla eventuella kemikalier försvinner inte den första tvätten, men en del. Värm inte mat i plastförpackningar och förvara hellre mat i rostfritt eller i glas. Desto mer möbler, desto mer kemikalier och tyvärr är det också så här att äldre och begagnade möbler innehåller fler farliga ämnen än nyproducerade. Så kolla innehållet på allt och fråga i butiken om du är osäker. Enligt lag har du rätt att inom 45 dagar få en fullständig innehållsförteckning, om du inte kan få det så köp en annan vara.