Nyttigt för barnen

Man vill alltid det bästa för sitt barn. Från tidig ålder till ungdom är motion i kombination med god kost av högsta viktig för barnets utveckling. När ditt barn gått över från lekstadiet i förskola till att börja grundskolan kommer en stor del av dagen bli stillasittande.

Ditt barn bör äta regelbundet och det är därför måste man alltid som förälder bidra till en varierad och näringsrik mat för alla måltider. Det finns många råd och rön när det gäller ditt barns hälsa och välmående. Nedan följer en kort  vägledning med inspiration hälsvårdsorganisationen Folkhälsan samt nätbladet www.kostkoll.se.

Fysisk träning i tidig ålder

Barn har ett större behov av att röra på sig i tidig ålder och det finns de barn som behöver röra på sig ännu mer för att orka fokusera under skoltid. Även om grundskolans läroplan innehåller gymnastik på schemat så är det av vikt att du hittar extra aktiviteter till ditt barn som bidrar till en bra kondition. Det är viktigt att jobba in en regelbundenhet men samtidigt är det avgörande om ditt barn verkligen gillar den fysiska aktiviteten. En god fysisk träning i tidig ålder är till stor hjälp för ditt barns framtid. Det klokaste är att pröva fler idrotter och aktiviteter och låta barnet känna sig för vad som är roligast.

Några riktlinjer för träning och motion för barn mellan 7-18 år (Källa: Folkhälsan)

–        Minst 2 timmars mångsidig rörelse om dagen

–        Undvik att sitta stilla mer än två timmar i sträck

–        Rekommendabelt att sitta framför en datorskärm maximalt två timmar per dag

Regelbundna tider för mat och kost

Barn äter alltid tidigt på för- eller grundskolan. Det innebär exempelvis frukost vid sjutiden och middag före klockan 18.00. Variation är den rätta vägen när det gäller kost. Det är aldrig fel att involvera barnen i matlagningsprocessen. Det bidrar ofta till ökad matlust. Undvik helst snask och sockerstarkt i tidig ålder. Om ni har traditionen lördagsgodis är det bra att sätta rimliga gränser. När det gäller matinköp är det klokt att sträva efter att välja ekologiska produkter. Det gäller alltifrån ekologisk mjölk till andra kravmärkta produkter. Har du ett barn som knappt börjat förskolan och fortfarande använder napp är det självklart att du ser till att materialet är garanterat giftfri. Slutligen skall du aldrig forcera ditt barn att äta. En bättre approach är helt enkelt att låta barnet pröva sig fram.