Föräldrar

Se till att barnen rör på sig

Fysisk aktivitet är väldigt viktigt, oavsett ålder. Att se till att barnen rör på sig är bara en av de många ansvar man som förälder har, men det är tyvärr inte något som alla verkar ta till hjärtat.

Forskning har visat att barn rör på sig allt för lite idag. Detta har säkert flera anledningar, men det finns mycket som tyder på att tiden barn, och ungdomar och vuxna för den delen, spenderar framför skärmar tar upp mer och mer tid.

Rekommendationen är att unga röra på sig på sig minst 60 minuter om dagen. Detta ska då vara pulshöjande motion, träning eller annan aktivitet. Enligt uppgifter är det dock bara 44 % av pojkar och 22 % av flickor som faktiskt kommer upp i denna nivå i skolan och på fritiden sammanlagt.

Men vad kan man då göra för att få barnen att röra på sig. Detta är vad många föräldrar frågar sig själv. Rent psykologiskt föreslår hälsopsykologer att man bör undvika ord som ”bör”, ”ska”, ”måste” och liknande när det kommer till uppmaning. Detta kommer upplevas som kontrollerande och leder sällan till positiva resultat i det långa loppet.

Detta är något man bör satsa ordentligt på riktigt tidigt. En bra plats att börja på är när man lär barn att cykla. Ser man till att satsa på något kvalitetsmässigt har barnet något han eller hon kan använda för att lära sig med, men även använda i bättre utsträckning när de väl lärt sig. Detta kan i sig skapa positiva känslor inför själva aktiviteten.

En annan aspekt som är viktig att hålla i åtanke är att barn lär från vad de ser. För att skapa positiva kopplingar till fysisk aktivitet som träning och motion är det viktigt att de får se andra ägna sig åt detta. Och föräldrar är så klart den största influensen på dem tidigt i livet. Kan man föregå med gott exempel och faktiskt se till att göra sig själv och sin barn tjänsten att själv träna och motionera lär man dem en bra läxa som de tar med sig hela livet.

More from Föräldrar

Barns första mobil

Debatten om när barn ska få sin första mobil är något alla föräldrar säkert har stött på en eller flera gånger. För både barn och föräldrar är detta ett stort steg att ta, och det finns många frågor man bör … read more

Baka med barnen

Många barn är väldigt intresserade av att få se när olika saker kommer till verket, och detta gäller även när mamma eller pappa står och bakar. De kanske inte vill vara med och göra absolut allt, men att låta dem … read more

Planering innan första barnet

När man väl bestämt sig för att skaffa sitt första barn, är det dags att börja planera på en gång. I väntan på ett positivt resultat på provstickan, är det många föräldrar som faller i fällan att bara räkna dagarna … read more

Sportresa med barnen

Om du vill att dina barn ska vara lika intresserade av sport som du själv, gäller det att börja tidigt. Barn älskar att umgås med sina föräldrar, upptäcker de att du älskar en viss sport är sannolikheten stor att de … read more

Gravidtips

Att bli gravid och framför allt få barn är något av det absolut största man kan uppleva i livet. Här följer därför några råd och tips som kan vara bra att ha i åtanke under graviditeten. Äta rätt Vad gäller … read more