Att vara förälder

En av de absolut största sakerna man kan uppleva som människa är att få barn och bli förälder. Att vara förälder innebär ju också ett stort ansvar eftersom man på många sätt fungerar som en förebild för sina barn.

En sak som är viktigt med när man är förälder är att man tidigt lär barnen vad som är rätt och fel i fråga om beteende och dylikt. Det är också viktigt att man så att säga lever som man lär eftersom barn ofta gör det som föräldrar själva gör och inte vad man säger.

Något som så klart också är väldigt viktigt är att man tar sig tid till att umgås med sina barn, både när de är små och när de är lite större. Ett bra tips kan vara att försöka hitta något gemensamt intresse som man kan dela, som till exempel någon sport, musik eller dylikt.

Som bekant finns det ingen exakt formel för hur man skall vara som förälder utan det är något som man lär sig efterhand och det av både fram- och motgångar i föräldraskapet.